Tag : Nruthya Darpan

Dancer Profile

ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ವೀಣಾ ಭಟ್

YK Sandhya Sharma
ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ‘’ ನೃತ್ಯದರ್ಪಣ್ ’’-ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ವೀಣಾಭಟ್ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲೆ. ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ...