Tag : Nayana Auditorium

Events

Tyagaraja Ramayana- Natanam Institute of Dance

YK Sandhya Sharma
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮಾಯಣ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮಾಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜ, ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಗಳೂ...
Dance Reviews

Daasa shreshtha – Rasaanubhavada Meru

YK Sandhya Sharma
ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರ – ರಸಾನುಭಾವದ ಮೇರು ‘ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ’ ಎಂಬ ಸುವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ, ಹಾಡದವರಿಲ್ಲ, ಅಭಿನಯಿಸದವರಿಲ್ಲ...
Dance Reviews

‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ’ ಯ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗ

YK Sandhya Sharma
‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್’ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗ ‘ಸುಂದರಕಾಂಡ’ ನೃತ್ಯರೂಪಕ ‘ನಯನ’ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇದುವರೆಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅನೇಕ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡಿದ್ದರೂ...