Tag : Natyakala Cultural Centre

Dance Reviews

ರೇಖಾ-ಮನು ಜೋಡಿಯ ಸುಮನೋಹರ ನೃತ್ಯ ರಾಗಾರತಿ

YK Sandhya Sharma
ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ, ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪರ್ವಕಾಲವಿದು.   ನಾವಿಂದು, ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರದ, ಊಹಿಸಿರದ ‘ಕೊರೋನಾ’ ಎಂಬ ಬರಸಿಡಿಲಿನ ಆಘಾತದ ಒಂದು...