Tag : Natya Sukruti

Dance Reviews

ಪ್ರೌಢ ಅಭಿನಯದ ಚೇತೋಹಾರಿ ನೃತ್ಯಸಂಭ್ರಮ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ನಾಟ್ಯಸುಕೃತಿ ’ ನೃತ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಹೇಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನೃತ್ಯಕುಸುಮ ಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ...