Tag : Natya Sannidhi

Dancer Profile

ಬಹುಮುಖ ನೃತ್ಯಪ್ರತಿಭೆ ಮೋನಿಷಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್

YK Sandhya Sharma
ಅದಮ್ಯ ಕಲಾಪ್ರೀತಿ ಬಹುವಿರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗುಣ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಲಾಸಕ್ತಿ-ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಸಂಸ್ಕಾರ, ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂಥದು. ‘ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದರೂ ಕೆಲವರನ್ನು...