Tag : Natya Sankula School of Bharathanatyam

Dance Reviews

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಲೋಹಿತಾ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ನಾಟ್ಯಸಂಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ’- ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೃತ್ಯಗುರು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚತುರೆ ವಿದುಷಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಲೋಹಿತಾ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎ.ಡಿ.ಎ....