Tag : Natya Kalakshetra

Dance Reviews

ಕವನ-ಧ್ವನಿ ಸೋದರಿಯರ ಸುಂದರ ಯುಗಳ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ರಂಗಪ್ರವೇಶ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟ್ಟ. ಅದುವರೆಗೂ ತಾವು ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹಂತ. ಶಿಷ್ಯರ ನೃತ್ಯ...