Tag : Nandhi Bharatha Natya Kalasala

Events

Nandhi Bharatha Natya Kalasala Gayana P Shetty Rangaprvesha

YK Sandhya Sharma
ಗಾಯನ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯುವಕಲಾವಿದೆ ಗಾಯನ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದೆ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ನಂದಿ ಭರತನಾಟ್ಯ...