Tag : Mithun Shyam

Dance Reviews

ನತಾನಿಯಾ ಮನೋಜ್ಞ ಭಂಗಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶದ ನೃತ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಣ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲ. ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಪರ್ಶೀ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯ ಸುಂದರ ಆವರಣ, ಹಿನ್ನಲೆಯ...
Dancer Profile

ನರ್ತನ ನಿಪುಣ ಮಿಥುನ್ ಶ್ಯಾಂ

YK Sandhya Sharma
ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶುದ್ಧನೃತ್ಯದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಶ್ಯಾಂ ನರ್ತನ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬೇಕು. ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯದ ಸೊಗಡು, ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜತಿಗಳು, ಪ್ರಭುದ್ಧಾಭಿನಯ ಇವರ...