Tag : Krashala Dance theatre

Dancer Profile

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ ಆರೋಹಿ ಗೋಧ್ವಾನಿ

YK Sandhya Sharma
ಸೃಜನಶೀಲ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸಿಮ್ರನ್ ಗೋಧ್ವಾನಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ‘ಕೃಶಾಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್’. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ...