Tag : Kondajji Basappa Hall

Dance Reviews

Vaishnavi Natyashala- Padmini Priya Annual Dance Festival

YK Sandhya Sharma
ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಿಯ -ರಜತ ವರ್ಷದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ನಾಟ್ಯಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನೃತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ...