Tag : Kalakshithi

Dancer Profile

Nrutyalokada Rasarushi Prof. M.R. Krishna Murthy

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯಲೋಕದ ರಸಋಷಿ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಟ್ಯರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ- ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯಗುರು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿರಿದಾದ...