Tag : Kaishiki Natyavahini

Dance Reviews

ಭಾವ ರಸೋತ್ಕರ್ಷದ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಪಾಂಚಾಲಿ

YK Sandhya Sharma
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದೆಯ ಸುಂದರ ಆಂಗಿಕಗಳು, ಭಾವಾಭಿನಯದ ನೃತ್ಯದೊಡನೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗಾಯನ-ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನರ್ತಿಸುವ ಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ....