Tag : Jaganmohana palace

Dance Reviews

ಚೈತ್ರಳ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮನೋಹರ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಅಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುದ್ಧಾಭಿನಯದಿಂದ ತನ್ಮಯಳಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ‘ರಂಗಪ್ರವೇಶ’ದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿನ ‘ವಿದ್ಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯ ಖ್ಯಾತ...