Tag : Guru Sukruti Tirapattur

Dance Reviews

ಮುದ ನೀಡಿದ ನವ್ಯಳ ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯ ನೃತ್ಯಗುರು ಸುಕೃತಿ ತಿರುಪತ್ತೂರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ’ ದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕಿ, ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ...