Tag : Guru S. Raghunandan

Dance Reviews

ಭಾವ ಸಾಗರದ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯ ಸಂಹಿತೆ

YK Sandhya Sharma
ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಂಗಳ ನೋಟ, ಸುಂದರ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಹಿತಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ನೃತ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಭಿನಯದಿಂದ ರಸಿಕರ ಮನತುಂಬಿದ `ಸಂಹಿತಾ’...