Tag : Guru-Pulikeshi Kasthuri

Dancer Profile

ನೃತ್ಯ-ವಾದನ ಚತುರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಭಟ್

YK Sandhya Sharma
ಲಕ್ಷಣವಾದ ರೂಪು, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೈ ಮಾಟ-ನಿಲುವು, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂರರ ಸಂಗಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕು. ಶ್ರೇಯಾಭಟ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ‘ಶಾಂತಲಾ...