Tag : Guru Nirupama Rajendra

Dance Reviews

ಹರ್ಷಿತಳ ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ‘ಕಥಕ್’ ವಿಲಾಸ

YK Sandhya Sharma
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ‘ಅಭಿನವ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ’ಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಜೋಡಿ-ಗುರುಗಳಾದ ನಿರುಪಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ‘’ರಂಗಮಂಚ್’’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ...
Dance Reviews

ದೀಪಾ ದೇವಸೇನಾ ಚೇತೋಹಾರಿ ಕಥಕ್ ನರ್ತನ

YK Sandhya Sharma
ಮಹಾದೇವನ ಸುಂದರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ `ಪುಷ್ಕರ’ ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸುಂದರ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆ.ಇ.ಎ.ಪ್ರಭಾತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗುರು...