Tag : Guru-Nirupama and T.D. Rajendra

Events

ಅಭಿನವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ -ಭಾವನಾ ಪರಾಶರ್ ಕಥಕ್ ರಂಗಪ್ರವೇಶ

YK Sandhya Sharma
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ‘’ ಅಭಿನವ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ’ಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗುರು ದಂಪತಿ ನಿರುಪಮಾ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನುರಿತ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ...