Tag : Guru. Jyothi Pattabhiram

Dance Reviews

ನಾಟಕೀಯ ಸೆಳೆಮಿಂಚಿನ ತೆನಾಲಿಯ ರಮ್ಯಚಿತ್ರಣ

YK Sandhya Sharma
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸದಾ ಏನಾದರೊಂದು ಹೊಸಚಿಂತನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಸೆಯ ಆಲೋಚನೆ  ಹೊಸಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ. ಖ್ಯಾತ ‘’ಸಾಧನ ಸಂಗಮ’’...