Tag : Guru-Jayalakshmi Jitendra Bhagavath

Dance Reviews

ಶ್ರೀಜನಿ-ಸುಹಾನಿ ಅವಳಿ ಸೋದರಿಯರ ನೃತ್ಯಾವಳಿ

YK Sandhya Sharma
   ನೃತ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ, ರಸಭಾವ ಸ್ರೋತ. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಲಯ-ತಾಳಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ ನೃತ್ತಾಭಿನಯವೂ ಹೊಸದೇ....