Tag : Guru Hema-Prashanth Shastry

Dance Reviews

‘ನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ’ ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ “ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ”

YK Sandhya Sharma
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕಲಾವಿದರ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಚೇತನದಲ್ಲೂ ಸ್ರವಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ ಬಯಸುವ ಕಲಾವಿದ ಜಡವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ....
Dance Reviews

ಪ್ರೌಢ ಅಭಿನಯದ ಚೇತೋಹಾರಿ ನೃತ್ಯಸಂಭ್ರಮ

YK Sandhya Sharma
ಖ್ಯಾತ ‘ನಾಟ್ಯಸುಕೃತಿ ’ ನೃತ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಹೇಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ನೃತ್ಯಕುಸುಮ ಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ...