Tag : Guru-Dr Sanjay Shantharam

Events

ಶಿವಪ್ರಿಯದ ‘ನಾಟ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ’ ಮತ್ತು ’ಶಿವಪುತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ’’ – ಮನೋಹರ ನೃತ್ಯರೂಪಕ

YK Sandhya Sharma
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ‘’ಶಿವಪ್ರಿಯ’’ ನೃತ್ಯಶಾಲೆಯು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಾಭ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತ ನಡುನಡುವೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಿಯದ...
Dancer Profile

ಎಲೆಮರೆಯ ಪ್ರಾಂಜಲ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್. ಸಜಿನಿ

YK Sandhya Sharma
ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಗುರು ಎನ್.ಸಜಿನಿ, ಸುಮಾರು ಮೂರುದಶಕಗಳ ನಾಟ್ಯಾನುಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ  ‘’ಶಿವಪ್ರಿಯ’’...