Tag : Director-playwright-S.V.Krishna Sharma

Drama Reviews

ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ `ಸುಯೋಧನ’

YK Sandhya Sharma
ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ `ಸಂಧ್ಯಾ ಕಲಾವಿದರು’ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ತಂಡದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ `ಸುಯೋಧನ’ ಕೂಡ ಒಂದು....