Tag : Deepa Narayanan Shashindran

Dancer Profile

ಅಚ್ಚ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಪ್ರತಿಭೆ ದೀಪಾ ನಾರಾಯಣನ್

YK Sandhya Sharma
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೂಚಿಪುಡಿಯ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ  ದೀಪಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ದೀಪಾ ಶಶೀಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದವರು. ತಮ್ಮ...