Tag : Cine and T V Actress

Dancer Profile

ಖ್ಯಾತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ – ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹೇಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್

YK Sandhya Sharma
ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಅಮೇರಿಕಾ…ಅಮೇರಿಕಾ’ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ? ಆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಮೋಹಕ ನಗುವಿನ...