Tag : Bharathanatya Expert-Scholar

Dancer Profile

ನೃತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ-ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ. ಕರುಣಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

YK Sandhya Sharma
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೊಬಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತವಾದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವ-ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರಿತ ಕಲಾಬಂಧ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ, ಅಂತರ್ಲಯವೊಂದು  ತನಗೆ ತಾನೇ...