Tag : Benaka Natya Mandira

Dancer Profile

ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನೃತ್ಯನಿಪುಣೆ ರೇಖಾ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್

YK Sandhya Sharma
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವುಳ್ಳ ರೇಖಾ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾನೇ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನೃತ್ಯ...