Tag : Akshaya Madhuravani

Dance Reviews

ಅಪೂರ್ವ ಭಂಗಿಗಳ ಚೇತೋಹಾರಿ ನೃತ್ತಾಭಿನಯ

YK Sandhya Sharma
ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃತಿಗಳ ಉತ್ತಮಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೃತ್ಯಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾದುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಗರದ ಎ.ಡಿ.ಎ. ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ...