Tag : Adyasha Foundation

Dancer Profile

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಭಿನಯ ಸರಿತಾ ಮಿಶ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

YK Sandhya Sharma
ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯಕಲಾವಿದೆ ಸರಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ‘’ಕಿಂಕಿಣಿ’’ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲಕೃತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಮನೋಹರವಾಗಿ ರಸಿಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ವಯ್ಯಾರವೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ...