Tag : 53 rd Anniversary

Events

Venkatesha Natyamandira- 53 rd Anniversary

YK Sandhya Sharma
ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರದ 53 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಐವತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯೇನಲ್ಲ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ...