Author : Editor

15 Posts - 0 Comments
To publish events, articles, short stories or poems on Sandhya Patrike, send in your entries to editor@sandhyapatrike.com. Entries that pass the quality checks shall be published. Please ensure that you send in previously unpublished (on the web) articles only.
Events

POULASTYANA PRANAYA KATHE

Editor
ಸಂಧ್ಯಾ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಲತಾ-ವಂಶಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ  ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ  ನಾಟಕ *ಪೌಲಸ್ತ್ಯನ ಪ್ರಣಯ ಕಥೆ* (ರಾವಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ) 05 ಜನವರಿ...
Events

Vishvapatha Kala Sangama

Editor
ಪ್ರೇಮ ಮದುವೆ ಸಂಸಾರ, ಕೋರ್ಟು ಸೈಟು ವ್ಯವಹಾರಏನೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು ಪರಿಹಾರಸಲಹೆ ಸಲಹೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ. ನಕ್ಕುನಗಿಸುವ ” *ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ” ...